Lustlikud, sportlikud ja hoogsad sünnipäevad Ilmatsalu spordihoones!

 

Pakett 1

 • Saali rent 3 h  (544 m2)
 • 10 takistust (kaunistutud taimede ja piltidega)
 • Vähemalt 12 hobust
 • Sünnipäevalaua katmiseks pikk (366 cm) laud koos valge laudlinaga
 • Võimas kõlar

Hind: 150 Eur

Pakett 2

 • Saali rent 3 h (544 m2)
 • 12 takistust (kaunistatud taimedega)
 • 12 hobust
 • Sünnipäeva katmiseks pikk (366 cm ) laud koos valge laudlinaga
 • Võimas kõlar .
 • Ürituse juhtimine  (juhendamine, võistluse korraldamine jne.)
 • Auhinnad – 15 rosetti

Hind: 250 Eur 

Kodukord

 1. Ürituse tellija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelevalve, saali ja sisustuse heakorra eest.

 2. Üritus on liikuva iseloomuga ja teenuse pakkuja ei vastuta võimalike õnnetuste või vigastuste eest.

 3. Ürituse tellija jälgib, et ükski laps ei tegutse üle oma võimete

 4. Palume kanda turvalisuse huvides spordisaali sobivaid sisejalanõusid.

 5. Ettevalmistusi saab tulla tegema 15 min varem ja saali palume vabastada õigeaegselt.

 6. Ürituse lõppedes palume ruumid üle anda elementaarses korras  – kasutatud vahendid, selleks ettenähtud kohas. Prügi ja muu praht prügikastis

 7. Söögi ja joogiga ei ole lubatud saalis ringi käia. Palume püsida selleks ettenähtud alal.

 8. Teenuse pakkuja ei vastuta külastajate isiklike esemete jne  eest.

 9. Palume kasutada  inventari heaperemehelikult. Vara lõhkumisel on teenuse pakkujal õigus küsida kahju hüvitist.

 10. Hoones ei tohi suitsetada, tarvitada alkoholi ega narkootilisi aineid.

 11. Alates 18. eluaastast peavad kõik osalejad esitama spordihoonesse sisenede COVID  tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Shopping Cart